A saber

Com a sociòloga, especialitzada en les tecnologies de la informació i la comunicació i la seva aplicació en els àmbits de la cultura, l’educació, l’àmbit laboral i organitzatiu, els media i la creació i difusió de continguts i coneixements, poso a la vostra disposició un gabinet de serveis personalitzats per al bon desenvolupament dels vostres projectes, solucions a les vostres necessitats i/o problemàtiques, així com propostes pròpies i originals que encaixin en el vostre àmbit de treball.

Treballo en contacte amb un equip de professionals de diferents disciplines amb l’objectiu d’assolir projectes de diversa índole i garantir la seva correcta realització i una òptima adequació a les necessitats i problemàtiques a solucionar. Entre els esmentats professionals s’hi troben: enginyers informàtics, psicòlegs, mestres, arqueòlogues i historiadores, dissenyadors gràfics, etc.

Què s’ofereix?
  • Solucions pràctiques, resolutives i innovadores, sempre adequades a l’àmbit de treball i perfils d’usuaris.
  • Projectes creats des de zero, totalment personalitzats i ajustats a les vostres necessitats.
  • Assessorament i guia en els vostres projectes.
  • Comunicació, transparència i confiança. Treballarem braç a braç!
  • Nou model de negoci flexible i deslocalitzat.
Diferenciació…
  • Coneixement transversal de la societat, idoni per encaixar els vostres projectes en un present canviant i plural.
  • Coneixement de les TIC per assolir la seva deguda aplicació a cada àmbit en qüestió, aconseguir tot el seu potencial.
  • Treball per projectes: fitat en el temps, assoliment dels objectius, adequació, avaluació, personalització i millora constant.
  • Xarxa de professionals propers interdisciplinaris, competents, capaços i disposats per dur a terme els vostres projectes.

Vols saber una mica més sobre mi pel que fa a la meva trajectòria laboral i acadèmica?

O si ho preferixes, troba’m i contacta’m a LinkedIn!