ROL INCLUSIU

Els jocs de rol possibiliten un escenari segur i atractiu als jugadors i jugadores en el qual sentir-se totalment lliures per a expressar-se i donar ales a la seva creativitat, reforçant la interacció i la col·laboració entre els participants. A més, permeten aproximar a les persones jugadores un ampli ventall de coneixements, contextos i pluralitat de realitats; convertint així els jocs de rol en una eina idònia per a l’aprenentatge, la cohesió i la inclusió social.

ACTIVITAT REALITZADA: ROL NARRATIU

Perfil dels jugadors i jugadores:
Nens i nenes d’11 a 14 anys internats en un centre de menors (CRAE): Característiques:

  • Nens i nenes institucionalitzats.
  • Entorns parentals difícils / no-sans / tòxics.
  • Rols adquirits d’home / dona sexistes i masclistes.
  • Tendència al conflicte agressiu.
  • Dificultat en la presa de decisions i autonomia.

Objectiu del joc de rol narratiu:

  • Fomentar la col·laboració, el conflicte pacífic, la discussió i exposició d’arguments, evitant el conflicte agressiu.
  • Donar espai a la imaginació i la creativitat.
  • Reforçar les capacitats de decisió i autonomia.
  • Mostrar rols de gènere diferents, actuals i feministes.

Sinopsis del joc plantejat:

Història situada en un context narratiu atractiu per als perfils dels jugadors. Els personatges que els jugadors interpreten apareixen en un entorn desconegut en el qual hauran d’anar descobrint què és el que se’ls hi planteja i com és l’entorn esmentat. Es veuran involucrats en una missió aparentment reiterativa i típica en les narracions d’aventures. Tanmateix, avançaran en el joc descobrint rols no tradicionals sota una premissa de joc tradicional i clàssica. Durant l’aventura hauran de prendre decisions grupals en les quals, tot i poder tenir punts de vista i estratègies d’aproximació a la solució del conflicte diferents, hauran d’utilitzar diversos recursos fora del joc com la creativitat i la inventiva per a proposar solucions i camins nous, així com la retòrica, el diàleg i l’empatia per a treballar de forma col·laborativa.

Millores, canvis de comportament i aprenentatges observats:

ABANSDESPRÉS
a) Donar per descomptat rols inherents a determinats personatges / persones

a) Posar en dubte els rols coneguts i deconstruir-os
b) Dificultat per utilitzar mecanismes nous, rebutjant allò desconegutb) Adquirir nous mecanismes i utilitzar-los a favor seu
c) Respostes reactives, amb tendència al conflicte negatiu, davant d’estímuls negatius o d’estrèsc) Desenvolupar respostes planificades i àgils
d) Dificultat per a l’empatiad) Empatitzar amb el seu propi personatge fictici, amb els de la resta de jugadors i, fins i tot, amb personatges aliens a ells i elles
e) Resolució dels conflictes mitjançant l’autoritate) Resolució dels conflictes de forma cooperativa, ajudant i aprenent a demanar ajuda a fi de superar els obstacles plantejats